Bent u niet tevreden met de uitkomst van uw klacht? Leg uw klacht dan voor aan de Bezwarencommissie Regiotaxi Haaglanden. Er staat een datum op de brief waarin de reactie op uw klacht geschreven staat. U moet binnen drie weken na die datum een brief met uw bezwaar sturen naar: 

Bezwarencommissie Regiotaxi Haaglanden

Postbus 21012

3001 AA Rotterdam

U moet uw handtekening zetten op de brief met het bezwaar. In het bezwaar moet u in ieder geval het volgende schrijven of meesturen:

  • Naam en adres van de betrokken persoon
  • De datum van de reactie op uw klacht
  • Een kopie van de brief met de uitkomst van de klacht 
  • Een omschrijving van de klacht
  • De reden waarom u ontevreden bent over de uitkomst van uw klacht. Geef zoveel mogelijk belangrijke informatie waarom de uitkomst van de klacht niet klopt.
  • Het bankrekeningnummer van de betrokken persoon

Lees alles over hoe u een bezwaar stuurt in de 'Klachtenprocedure Regiotaxi Haaglanden'.