Bent u niet tevreden met de uitkomst van uw klacht? Leg uw klacht dan voor aan de Bezwarencommissie Regiotaxi Haaglanden. 
Dit bezwaar moet u binnen drie weken na dagtekening van de reactie op uw klacht sturen naar: 

Bezwarencommissie Regiotaxi Haaglanden
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Het bezwaar dient ondertekend te zijn en te bevatten:

  • Naam en adres van de betrokken persoon
  • De datum van de reactie op uw klacht
  • Een kopie van de brief met de uitkomst van de klacht 
  • Een omschrijving van de klacht
  • De reden waarom u ontevreden bent over de uitkomst van uw klacht. Geef zoveel mogelijk belangrijke informatie waarom de uitkomst van de klacht niet klopt.
  • Het bankrekeningnummer van de betrokken persoon

Lees alles over hoe u een bezwaar stuurt in de 'Klachtenprocedure Regiotaxi Haaglanden'.