Regiotaxi Haaglanden geeft korting op de tarieven voor kinderen en begeleiders van de reizigers en voor mensen met een Wmo-indicatie.

Kinderen, medereizigers en sociale begeleiders

Kinderen tot en met drie jaar mogen gratis mee met een betalende reiziger die ten minste 12 jaar is. Er kunnen maximaal drie kinderen van 4 tot 12 jaar meereizen met een Wmo-pashouder. Zij betalen hetzelfde tarief als de pashouder. Andere medereizigers betalen het hoge tarief. Een Wmo-pashouder mag één persoon meenemen die hetzelfde betaalt als de pashouder. Wij noemen dit de ‘Sociale begeleider’. Als de Wmo-pashouder meer mensen meeneemt betalen die het hoge tarief.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Kunt u geen gebruik maken van de bus of trein door uw ziekte of gebrek of kunt u daardoor de halte niet bereiken? Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een Wmo-pas. De gemeente kan u de voorwaarden vertellen. Meestal is een medisch onderzoek nodig.

OV-Begeleiderskaart

Hebt u een OV-Begeleiderskaart, dan kunt u zich laten begeleiden door één medepassagier die minimaal 12 jaar is. Uw begeleider reist dan gratis met u mee. Begeleiders kunnen zonder de Wmo-pashouder terugreizen met Regiotaxi. Voor die terugrit betalen zij het hoge tarief van de Regiotaxi.

Aanvraagformulieren voor een OV-Begeleiderskaart zijn verkrijgbaar bij Argonaut via telefoonnummer 030 235 4661 (optie 1) of kijk op www.ovbegeleiderskaart.nl.