Regiotaxi Haaglanden geeft korting op de tarieven voor kinderen en begeleiders van de reizigers en voor mensen met een Wmo-indicatie.

Kinderen en begeleiders
Kinderen tot en met drie jaar (maximaal drie per volwassene) mogen gratis mee met een betalende klant die tenminste 12 jaar is. Kinderen vanaf 4-12 jaar, maximaal drie, die meereizen met een Wmo-pashouder betalen hetzelfde tarief als de pashouder. andere medereizigers betalen het OV-tarief. Een Wmo-pashouder reist binnen de Regiotaxi in principe altijd alleen. Op het moment dat de pashouder iemand wil meenemen dan betaalt de begeleider hetzelfde tarief als de pashouder. Wij noemen dit de "Sociale begeleider".

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Als u recht heeft op een vervoersvoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), dan kunt u bij uw gemeente vragen naar de geldende voorwaarden.

OV-Begeleiderskaart
Heeft u een OV-Begeleiderskaart, dan kunt u zich laten begeleiden door een medepassagier van tenminste 12 jaar. Uw begeleider reist dan gratis met u mee. Begeleiders kunnen individueel terugreizen tegen betaling van het OV-tarief. Aanvraagformulieren voor een OV-Begeleiderskaart zijn verkrijgbaar bij Argonaut via telefoonnummer 030 235 4661 (optie 1) of kijk op www.ovbegeleiderskaart.nl.