28 januari 2021

Op 25 januari zijn er strengere regels gemaakt voor veilig reizen met de Regiotaxi. 

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de reizigers, die gebruikmaken van Regiotaxi Haaglanden, per 27 januari 2021 verplicht zijn om een medisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen en dat het maximaal aantal personen dat in de taxi mag zitten wordt beperkt.

Daarnaast zijn er nog meer regels gemaakt:

  • Als u een rit boekt, dan stelt de telefonist u enkele vragen om na te gaan of u geen Corona gerelateerde klachten heeft (gezondheidscheck). Als u geen klachten heeft, dan mag u gewoon met de Regiotaxi Haaglanden reizen.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch/medisch mondkapje. U bent verplicht een medisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen voordat u in de taxi stapt. Als u dit niet bij u heeft of weigert op te zetten, dan kan de chauffeur u niet vervoeren of helpen bij het instappen.
  • Er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn. Reizigers mogen niet recht achter elkaar zitten of recht achter de chauffeur plaatsnemen. 
  • Dit betekent dat reizigers die normaal voorin plaatsnemen, hier niet meer mogen zitten.
  • Daarnaast betekent dit dat de komende tijd voornamelijk bussen ingezet worden en minder personenauto's.
  • Reizigers stappen zo mogelijk zelf in- en uit en doen de gordel om, maar de chauffeur kan wel ondersteunen als dit nodig is. 

Er geldt een overgangsperiode tot 8 februari 2021. Vanaf die datum moet u zich aan de regels houden. Maar we reizen met elkaar veiliger als u zich al eerder aan deze regels kunt houden.

Alle regels die gelden voor veilig reizen kunt u hier lezen.