21 maart 2022

Door het vervallen van de mondkapjesplicht, komen ook de coronaprotocollen voor de taxisector te vervallen. Regiotaxi Haaglanden vervoert regelmatig reizigers uit kwetsbare groepen. Extra aandacht en alertheid blijft wel nodig.