20 augustus 2021

Als u gebruik maakt van de Regiotaxi Haaglanden is het, conform de huidige coronamaatregelen, verplicht om een chirurgisch mondkapje (type II of IIR) te dragen. 

Mensen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen, dienen de 'Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht' aan de chauffeur te laten zien. Deze verklaring is door Rijksoverheid opgesteld en kunt u hier downloaden

Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze verklaring altijd bij u te hebben. Als u de verklaring niet kunt laten zien, kan de chauffeur u weigeren.